Een kennismakingsgesprek voor coaching duurt ongeveer een half uur. Tijdens dit gesprek kunnen we gezamenlijk beoordelen of ik de persoon ben die uw kind kan helpen. 

 

Mocht u besluiten om van mijn diensten gebruik te willen maken, dan zullen we een uitgebreider intakegesprek houden. Voordat dit gesprek plaatsvindt, zal ik u vragen om een formulier in te vullen, zodat ik meer informatie tot mijn beschikking heb.
Met de informatie uit het gesprek en  uit het formulier kunnen we dan kijken wat de hulpvraag is van uw kind.

 

Daarna worden de doelen voor het coachingstraject vastgesteld. De eerste sessie zal een screening zijn waarin ik bekijk of er nog reflexen actief zijn, hoe de samenwerking is van de ogen en nog andere aspecten. 

 

In de vervolgsessies gaan we aan de slag. Er wordt gewerkt met diverse oplossingsgerichte methodes, afgestemd op de individuele behoeftes van uw kind. Het aantal sessies is afhankelijk van de doelen die gesteld worden en de voortgang die geboekt wordt. Meestal wordt gedacht aan 5 tot 8 sessies met een periode ertussen van 3 tot 4 weken. Na iedere 5 sessies wordt besproken hoe de voortgang is en of het traject eventueel moet worden aangepast in vorm, frequentie of inhoud.
De ondersteuning door ouders of verzorgers is van groot belang.  Ook als het gaat om het makkelijker en leuker maken van leren.

Indien gewenst kunnen we kijken of de begeleiding op school en binnen de onderwijstijd gedaan kan worden. Dit alles in overleg met de school die uw kind bezoekt.

 

Neemt u voor vragen gerust contact op. We zullen dan samen bekijken of ik u kan helpen.