2 hands 4 kids is een hands-on manier om kinderen met rekenproblemen of dyscalculie met een aanpak op schematisch manipuleerbaar niveau (opnieuw) te leren rekenen.
Op een speelse manier, met materiaal en een goede begeleiding wordt voor deze kinderen rekenen weer leuk, kan het zelfvertrouwen toenemen en faalangst verdwijnen.

Deze ‘hands on’ training is door Wendy Peerlings (psychomotorisch therapeut, leraar, auteur van onder andere Stresskids, deskundige op het gebied van leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen, praktijk Explore in België) ontwikkeld en ik heb de online cursus bij haar gevolgd.

De methode werkt bijzonder goed en snel en werkt vanuit de leerlijnen.
Na enkele sessies hoofdrekenen de kinderen op schematisch manipuleerbare wijze tot zo ver je maar wilt.
De eigenheid van de aanpak is gebaseerd op psychomotorische inzichten in de telrij en richtingen in het rekenen, psychomotorisch leren, wetenschappelijk onderzoek bij kinderen en jongeren met dyscalculie èn heel veel ervaring in rekenremediëring met kinderen die compleet vast waren gelopen in het (hoofd)rekenen op school.

De ‘Hands-On’-methode is de zeer succesvolle aanpak van Wendy in haar praktijk Explore voor kinderen met specifieke, maar ook vaak voorkomende rekenproblemen zoals:
• splitsingen maar niet in de vingers krijgen
• de brug over het tiental die een brug te ver lijkt
• blijven tellen i.p.v. tot ‘rekenen’ te komen
• onvoldoende inzicht in het tientallig stelsel
• niet los kunnen komen van MAB-blokjes (of reken rekje)
• doortellen en terug tellen als enige strategie blijven hanteren